Feestjaar HVR eindigt met een klapper

Verslag Dag van de Haven, 17 december 2014
Spanning trok door de zaal heen, bij de woorden van voorzitter Jan Bert Schutrops. ,,We gaan de zaal onder rook zetten!’’ Dat was in de afgelopen 75 jaar die de Havenvereniging Rotterdam jong is, nog niet voorgekomen. Al snel werd duidelijk wat de bedoeling was van de grijze wolken die de zaal van het Nieuwe Luxor indreven. De laserstralen van de, speciaal voor de Havenvereniging ontworpen, lasershow vormden een prachtig scala aan lichtgevende vormen; een anker, het logo van de club, ‘onze’ leeftijd en een heleboel stralen die bewogen op het ritme van de muziek, net als het danspaar van de Dutch Dance Agency op het toneel.

Met dit spektakel kwam er een einde aan het lustrumjaar van de Havenvereniging Rotterdam. 75 jaar: een leeftijd om trots op te zijn, volgens voorzitter Schutrops. ,,Ook de Dag van de Haven, die we vandaag voor de 69ste keer organiseren, blijft een mooie traditie. Een evenement waarbij we terugkijken op hoe het de haven het ’t
                                                                                  Foto: Port Pictures - Danny Cornelissen
afgelopen jaar is vergaan. Zo dadelijk spreken ook Pex Langenberg en Allard Castelein u toe. Beide doen dat voor het eerst en ik kan u vertellen, ze staan met knikkende knieën in de coulissen. Want ze weten, hier moet het gebeuren!’’

Voor het zo ver was, keek Schutrops eerst zelf terug op 2014. ,,Het was een bijzonder jaar. Met ebola, een vreselijke vliegramp en in Nederland woedde een hevige Zwarte Pieten-discussie.  We werden derde op het WK, een nieuw gemeentecollege werd gevormd, Facebook bestond tien jaar, de laatste aflevering van Lingo was een feit en Rotterdam kwam positief in het nieuws.’’ Dat laatste maakte hem blij. ,,Dit is mijn derde speech op dit podium. De eerste keer had ik het als gere-integreerde Nederlander, na jaren in het buitenland te hebben gewoond, over het weinige respect dat ons land geniet. Vorig jaar kaartte ik het gebrek aan positivisme aan. En nog steeds ben ik van mening dat passie belangrijk is. Alleen als sterke Rotterdamse gemeenschap kunnen we sterk zijn ten opzichte van de concurrentie.’’

Havenmars
Hierbij doelde hij eveneens op de havenmars die de FNV vandaag had georganiseerd, waardoor niet alle Havenvereniging-leden gemakkelijk het Nieuwe Luxor konden bereiken. ,,Eervol dat ze deze dag hebben uitgekozen. Echter zeg ik dit met een zure lach. De haven is afhankelijk van mensen, dat is niet erg. Maar dat mensen afhankelijk zijn van hun werkgever en geen kant meer op kunnen, is niet goed. Ik bepleit dan ook de dialoog. Die dialoog vraagt om vertrouwen en transparantie. En positivisme!’’

Bij het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente is er gelukkig geen gebrek aan dialoog, werd duidelijk uit de woorden van havenwethouder Pex Langenberg. ,,Door het frequente overleg zitten we vaak op één lijn. De Havenvisie 2030 staat nog steeds als een huis. Wel hebben we op sommige punten moeten bijstellen, vanwege de marktontwikkelingen. Daarnaast zijn we het ook eens over de noodzaak van onderwijs, het openen van nieuwe markten en het level playing field.’’ Er is dan ook genoeg om trots op te zijn, volgens de havenwethouder. ,,Als klein landje hebben we grote bedrijven als Shell, Vopak, Boskalis en IHC in huis. Maar ook dichter bij huis zijn er mooie ontwikkelingen, zoals het RDM-terrein. En met Smart Port, waarbij de TU Delft en de Erasmus Universiteit samenwerken, zijn we niet alleen de mooiste haven, maar ook de beste en de slimste.’’

Hierop voortbordurend haalde hij de Mainport Meewerkdagen van Jong Havenvereniging aan. Langenberg: ,,Dat heb ik beloofd, toen afgelopen maandag een afvaardiging van het jonge bestuur bij ons op bezoek was. Maar ik doe dit niet alleen om een belofte in te lossen, maar omdat we erin geloven en vinden dat jongeren de kans verdienen om een dag mee te lopen bij een havenbedrijf en te ontdekken welke kansen de haven hen biedt. Neem dus hieraan mee met uw bedrijf!’’

Make it happen
Tot slot haalde de havenwethouder aan dat Rotterdam bovenaan menig goed lijstje staat. ,,Dat is wel eens anders geweest. Graag zetten we nog meer in op duurzaamheid en willen we de overlast van de haven voor de omgeving tot het minimale beperken. Als wethouder besef ik dat we als college niet alleen een succes van Rotterdam kunnen maken. Dat doen we samen. Daar slaat ook de nieuwe slogan op, die we gezamenlijk met de gemeente, het Havenbedrijf, de Erasmus Universiteit en Rotterdam Partners dragen. Rotterdam. Make it happen.’’

President-directeur Allard Castelein maakte het deze middag ook waar, zijn eerste speech op dit toneel. Echter ging dat anders dan de leden van de Havenvereniging gewend waren. Castelein: ,,De traditie is dat de havendirecteur tijdens deze bijeenkomst de havencijfers overhandigt aan de burgemeester. Maar dat is op de 17e december naar mijn inziens wat voorbarig, dus dat gaan we anders doen. De haven is meer dan cijfers onder de streep. Om u niet helemaal teleur te stellen, kan ik wel zeggen dat we goede hoop hebben dat we het jaar met een groei van 1 procent kunnen afsluiten. Zeker de containersector laat sterke resultaten zien. Immers is Rotterdam geliefd bij rederijen. De natte bulk is een zorgenkindje, maar de droge bulk en breakbulk hebben zich sterk gemanifesteerd.’’

Aanpak
Volgens Allard Castelein is er een verandering van een tijdperk gaande. ,,Verschuivingen in de energiesector, de opkomst van biobased en circulaire economie, schaalvergroting en alliantievorming in de containersector. Wat ons te doen staat is het koesteren van bestaande sectoren, innoveren en het verbreden van de havenportfolio.’’ Hierna ging hij de diepte in, waarbij de ontwikkelingen in de sectoren Containers, Industrie & Energie en Maritieme Industrie & Offshore naar voren kwamen, als ook de aanpak en reactie van het Havenbedrijf Rotterdam hierop.

Om Pex Langenberg en Allard Castelein te bedanken voor hun bijdrage aan de Dag van de Haven overhandigde Jan Bert Schutrops hen, zoals de traditie voorschrijft, een passend cadeau: Het bordspel voor de beginnende havenbaron. ,,Nu kunnen jullie de haven nog beter doorgronden,’’ besloot Schutrops, waarna de leden van de Havenvereniging Rotterdam en Jong Havenvereniging zich naar de foyer begaven, waar het festijn eindigde met een borrel.

Kijk voor het fotoverslag op de Homepage.
Check het Port of Rotterdam jaaroverzicht 2014 in beeld hier.

Tekst: Ellen Hamelink

« Naar overzicht