ALV met Havenman van het Jaar

8 april 2019

Een terugblik op vorig jaar, met cijfers en evenementen, lustrumactiviteiten van Jong Havenvereniging. En natuurlijk verwelkomen we hier de Havenman van het Jaar als spreker na het officiële gedeelte: Wick Bornet (1951, Rotterdam) de pater familias van ZHD Stevedores, een onafhankelijk, privaat stuwadoorsbedrijf met vestigingen in Dordrecht en Moerdijk.

ZHD is gespecialiseerd in de op- en overslag van droge bulkproducten, stukgoed, staal en containers. Het is een familiebedrijf met de vierde generatie aan het roer. Vorig jaar, 2018, was er voor ZHD een doorbraak door een overeenkomst te tekenen met het Havenbedrijf Rotterdam voor de uitbreiding van de locatie aan de Prins Willem Alexanderhaven in Dordrecht. 8 hectare en 400 meter kade krijgt de stuwadoor erbij. Een grote investering, waarvoor Wick Bornet jarenlang het voorbereidende werk heeft verzet. Tegelijkertijd met deze investeringsbeslissing nam het bedrijf een optie op de demping van een deel van de Wilhelminahaven in Dordrecht.

Bornet kreeg de onderscheiding ten overstaande van de top van de havengemeenschap. De benoeming noemt hij ‘een enorme eer’. ,,Ik ben er onwijs trots op.”

Programma
19.00 uur Ontvangst met koffie/thee in Kantine Walhalla (ANDERE locatie dan voorheen)
19.30 uur Opening door Ronald Schinagl voorzitter Havenvereniging Rotterdam
19.40 uur Algemene Ledenvergadering
20.15 uur Presentatie Wick Bornet
21.00 uur Borrel en gelegenheid tot napraten
22.00 uur Einde

Agenda 2019
1. Opening en vaststelling agenda
2. Terugblik 2018
3. Notulen ALV 2018 
4. Jaarverslag, -rekening en begroting 
5. Verslag van de kascommissie
6. Decharge bestuursleden 2018
7. Aanstaande evenementen 2019
8. Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting

Tijdens de ALV zijn de financiële stukken in geprinte vorm voor de aangemelde deelnemers beschikbaar.

Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich nu inschrijven door eerst in te loggen en daarna via deze pagina aan te melden. De ALV is niet toegankelijk voor introducés, tenzij direct wordt aangemeld als lid via deze pagina voor slechts 25 euro per jaar ...

Het bestuur van de Havenvereniging Rotterdam hoopt u op maandag 8 april a.s. te mogen verwelkomen in Kantine Walhalla op Katendrecht.
Graag tot ziens,

Ronald Schinagl
Voorzitter Havenvereniging Rotterdam


LET OP! Andere locatie.
Kantine Walhalla, Veerlaan 11 3072 AN Rotterdam
Metro Rijnhaven en Wilhelminakade op 10 minuten lopen afstand.
Parkeren in de wijk of parkeergarage Kop op Zuid (overal betaald parkeren).
Aanmelden telefonisch (introducés niet mogelijk) via: 0181 – 29 60 30.

« Naar overzicht